Contact Us

  • Message Icon
    GỬI TIN NHẮN CHO CHÚNG TÔI

    Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu qua email của bạn trong vòng 24 - 48 giờ


GỬI TIN NHẮN CHO CHÚNG TÔI

Chúng tôi sẽ trả lời email trong vòng 24-48 giờ.

Tất cả các ô đều phải được oddienef đầy đủ thông tin chỉ trừ những phần không bắt buộc

  • Please provide the information that will help us respond to your request.

  • Các thông tin bạn cung cấp trên biểu mẫu Liên hệ này sẽ được sử dụng để trả lời yêu cầu và như mô tả thêm trong Chính sách bảo mật Internet.

    Xin lưu ý rằng thông tin này (bao gồm cả thông tin gốc và trả lời sau đó) có thể được chuyển đến máy chủ đặt tại Hoa Kỳ để thu thập số liệu và lưu trữ. Nếu không đồng ý với việc sử dụng thông tin cá nhân, vui lòng không sử dụng hệ thống Liên hệ.

  • Send
Thank you for contacting 3M.

Chúng tôi sẽ trả lời email trong vòng 24-48 giờ.